THÔNG BÁO DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM KINH DOANH - TIẾP THỊ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM KINH DOANH - TIẾP THỊ

Qua thời gian tìm hiểu thị trường kết hợp quảng bá thương hiệu và bán hàng. Nay Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết xin công bố danh sách các thành viên nhóm Kinh Doanh - Tiếp Thị nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi khi làm việc với Quý khách hàng, Quý đối tác.

Các thành viên nhóm Kinh Doanh - Tiếp Thị là người tiếp xúc trực tiếp với Quý khách hàng, Quý đối tác để thực hiện các hoạt động tư vấn - chăm sóc khách hàng, tìm hiểu thị trường, quảng bá thương hiệu, chào bán sản phẩm do Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết sản xuất.

Danh sách thành viên nhóm Kinh Doanh - Tiếp Thị

          NHÓM 1

 

 

 

          NHÓM 2

 

 

Trân trọng.


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373