Tổ chức nhân sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
CÔNG TY CP SƠN BẠCH TUYẾT

BAN LÃNH ĐẠO

     TRẦN THỊ BÍCH HẰNG
    
Tổng Giám Đốc

     ÔNG NGHIÊM QUỐC BÌNH
    
Phó Tổng Giám Đốc

     ÔNG NGUYỄN THANH HUỲNH
     Giám Đốc Quản Trị - Hành Chính

     ÔNG LÊ THANH SƠN
     Giám Đốc Kỹ Thuật

     ÔNG NGUYỄN THANH XUÂN
     Giám Đốc Sản Xuất

 

CÁC PHÒNG BAN

     Phòng KẾ TOÁN – TÀI VỤ

     Phòng TỔ CHỨC – LĐTL

     Phòng KINH DOANH

     Phòng KỸ THUẬT

     Phòng TIẾP THỊ

     Phòng CƠ ĐIỆN

     Phòng VẬT TƯ

     Phòng KCS

 

PHÂN XƯỞNG

     Phân Xưởng CƠ KHÍ

     Phân Xưởng SƠN


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373