Ngày 27/11/2017 Tổng Giám Đốc công ty CP Sơn Bạch Tuyết đã ký quyết định số 48-QĐ/SBT-2017 v/v ban hành bảng giá bán sơn mới, có hiệu lực áp dụng từ ngày 28/11/2017
Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373