THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VÀ DẤU CỦA CÔNG TY

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi địa chỉ và dấu của công ty

   ____________________________

           Công ty CP Sơn Bạch Tuyết thông báo đến các cơ quan hữu quan, khách hàng, nhà cung ứng về việc thay đổi về địa chỉ và dấu của công ty, có hiệu lực từ ngày 13/04/2017.

 

            Trân trọng thông báo.
          Xin cảm ơn.


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373