THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

         - Thời gian: lúc 09 giờ 00, thứ sáu ngày 14/06/2024

         - Địa điểm: Lô A12b, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh (tại hội trường Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết).

         - Nội dung: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  Qúy Cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký trước ngày 10/6/2024 qua hình thức: 

            - Email: kttv.sonbachtuyet@gmail.com.vn

            - Số ĐT: 0908.269626 (Kim Hoàng)

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại Hội.

Trân trọng.                 

 Ghi chú:

  •  Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo thư mời hoặc Giấy ủy quyền và CCCD để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và nhận tài liệu. 
  • Qúy Cổ đông xin vui lòng tham khảo các danh mục tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ 2024 của Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết theo file đính kèm:
  • GIẤY ỦY QUYỀN ĐHĐCĐ 2024

  • THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024
  • TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2024

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373