THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KẾT THÚC NHIỆM KỲ V (2017-2022)

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KẾT THÚC NHIỆM KỲ V (2017-2022)BÁO CÁO NHIỆM KỲ V (2017-2022)

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sơn Bạch Tuyết trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông kết thúc nhiệm kỳ V (2017-2022) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ VI (2022-2027).

1. Thời gian : vào lúc 9h00 ngày thứ Năm 24/11/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Sơn Bạch tuyết ( Lô A12b, Đường số 1. KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM).

3. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết lập ngày 28/10/2022.

Để Đại hội được diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp, Kính mong Quý cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu Đại hội (theo các đường link dưới đây). Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức Đại hội: Ông Đinh Văn Hậu ( số đt: 0984.915988) và ông Lê Văn Quang (số đt: 0903.831176).

Trân trọng cám ơn. 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG KẾT THÚC NHIỆM KỲ V (2017-2022)

THÔNG BÁO BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐH CỔ ĐÔNG

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (2022-2027)

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT (2022-2027)

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SƠN BẠCH TUYẾT

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

BÁO CÁO NHIỆM KỲ V (2017-2022)

QUI CHẾ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373